Dự án xây dựng mô hình du lịch học tập cộng đồng tại xã Cẩm Kim, Hội An đã được phát động với mục tiêu lâu dài là góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và tri thức bản địa, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng hướng đến du lịch sinh thái và du lịch xanh. Dự án tập trung vào xây dựng các mô hình và phát triển du lịch liên quan đến bảo tồn nguồn thủy lợi, hải sản, nông nghiệp sinh thái và làng nghề truyền thống. Qua các hoạt động như truyền thông, tham quan và thực tế, dự án đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Đã hình thành chương trình tour đa dạng, thu hút rất nhiều người tham quan, đặc biệt là sinh viên và học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Dự án này đang là một bước quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển nền du lịch bền vững, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng địa phương và du khách.

Dự án xây dựng mô hình du lịch học tập cộng đồng tại xã Cẩm Kim, Hội An nhằm góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, tri thức bản địa trong hướng đến du lịch sinh thái và du lịch xanh.

Tour Văn hóa – sinh thái Cẩm Kim

Mục tiêu dự án bao gồm xây dựng mô hình du lịch học tập cộng đồng liên quan đến bảo tồn nguồn thủy lợi, hải sản, nông nghiệp sinh thái và làng nghề truyền thống. Đồng thời, tạo điểm đến và phát triển mô hình sinh kế để hỗ trợ xây dựng du lịch học tập cộng đồng tại xã Cẩm Kim, vùng đệm khu sinh quyển.

Hoạt động của dự án bao gồm việc nâng cao năng lực truyền thông cho cộng đồng, tổ chức chuyến đi thực tế và tham quan các mô hình du lịch học tập cộng đồng, kích thích sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân.

Nhà thờ tộc Huỳnh tại Cẩm Kim
Cổng tam quan nhà thờ tộc Huỳnh tại Cẩm Kim Hội An

Sau khảo sát ban đầu, đã hình thành chương trình tour với 5 nhóm ngành và hơn 15 điểm tham quan. Từ khi dự án bắt đầu, đã có 9 tour với 233 lượt khách được kết nối tham quan theo chương trình, bao gồm sinh viên từ các trường đại học ở TP. Đà Nẵng, Đại học Western Washington (Hoa Kỳ) và đoàn học sinh Cẩm Kim tham quan và tìm hiểu theo chương trình sinh hoạt hè.

Tổng hợp.

Check our Featured products!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *