Tag Archives: lễ hội hội an

Lễ hội Khinh khí cầu Hội An 2022

Lễ hội kinh khí cầu Hội An

Lễ hội Khinh khí cầu Hội An mằn trong hoạt động năm du lịch quốc gia Quảng Nam diễn ra từ ngày 25/3 và sáng 26/3. Hành trình hoạt động bay của khinh khí cầu phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết và sức gió, để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan…