Tag Archives: ceo

Quy tắc đơn giản và cầu thị cho các nhân viên, đối tác kinh doanh và khách hàng

card hluxtown do van hung

Để tạo ra một quy tắc đơn giản và cầu thị cho các nhân viên, đối tác kinh doanh và khách hàng, chúng ta có thể sử dụng bảng mẫu ngắn gọn sau đây để thể hiện tính nhân văn và uy tín: 1. Đối với nhân viên: – Đối xử công bằng, tôn trọng…